ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา(โรคเดี่ยว) จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2553

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่     
อันดับ รหัสโรค โรค โรค(ไทย) จำนวน อัตราต่อแสน
1 02 Diarrhoea อุจจาระร่วง 31056 3,002.40
2 18 Pyrexia ไข้ หรือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 5570 538.49
3 31 Pneumonia โรคปอดบวม ปอดอักเสบ 2815 272.15
4 03 Food Poisoning อาหารเป็นพิษ 2272 219.65
5 14 H.conjunctivitis โรคตาแดง โรคตาอักเสบ 2048 197.99
6 15 Influenza ไข้หวัดใหญ่ 2024 195.67
7 17 Chickenpox สุกใส 924 89.33
8 77 Herpes zoster งูสวัด 763 73.76
9 32 Pulmonary T.B. วัณโรคปอด ที่ตรวจพบเชื้อ 507 49.02
10 56 Snake bite งูกัด 445 43.02
11 71 Hand foot and mouth disease มือ เท้า ปาก เปื่อย 415 40.12
12 04 Uns.dysentery บิด ไม่ระบุ 411 39.73
13 26 D.H.F. ไข้เลือดออก 404 39.06
14 60 Suicide เจตนาฆ่าตัวตาย 382 36.93
15 38 Gonorrhoea หนองใน 346 33.45
16 66 Dengue fever ไข้เด็งกี่ 293 28.33
17 12 Hepatitis B ไวรัสตับอักเสบ บี 253 24.46
18 34 T.B. other organs วัณโรคระบบอื่น ๆ 234 22.62
19 52 Mumps คางทูม 177 17.11
20 06 Dysentery Amoebic บิดอมีบิค 151 14.60
21 44 Scrub Typhus สครับไทฟัส 142 13.73
22 39 N.S.U. หนองในเทียม 140 13.53
23 47 Pesticide poisoning ถูกพิษสารฆ่าแมลง 139 13.44
24 81 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 137 13.24
25 57 Drug poisoning พิษจากยารักษาโรค 136 13.15
26 13 Hepatitis C ไวรัสตับอักเสบ ซี 111 10.73
27 79 เริมที่อวัยวะเพศ เริมที่อวัยวะเพศ 104 10.05
28 80 หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก 81 7.83
29 10 Hepatitis uns. ตับอักเสบ ไม่ระบุชนิด 74 7.15
30 05 Dysentery Bacillary บิดบาซิลลารี่ 74 7.15
31 54 Meningitis uns. เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 58 5.61
32 21 Measles หัด 58 5.61
33 37 Syphilis ซิฟิลิส 54 5.22
34 30 Malaria มาลาเรีย 44 4.25
35 72 Melioidosis เมลิออยโดซิส 35 3.38
36 43 Leptospirosis เลปโตสไปโรซิส 25 2.42
37 82 Streptococcus suis สเตรปโตคอคคัส ซูอิส 25 2.42
38 33 T.B.meningitis วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 24 2.32
39 61 Amoebiasis other organ ฝีในตับ 21 2.03
40 08 Typhoid ไข้รากสาดน้อย ไข้ไทฟอยด์ 19 1.84
41 07 Enteric fever ไข้เอนเทอริค (ไข้รากสาดน้อย และไข้รากสาดเทียม) 17 1.64
42 74 Scarlet fever ไข้ดำแดง 15 1.45
43 28 Encephalitis uns. ไข้สมองอักเสบ 13 1.26
44 67 Physical Hazard โรคจากปัจจัยกายภาพ 11 1.06
45 40 Chancroid แผลริมอ่อน 10 0.97
46 78 AEFI อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน 10 0.97
47 64 Pneumoconiosis โรคปอดจากการประกอบอาชีพ 9 0.87
48 69 Hepatitis D ตับอักเสบ ดี 8 0.77
49 65 Acute Flaccid Paralysis กล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกฯ 6 0.58
50 16 Rubella หัดเยอรมัน เหือด 5 0.48
51 35 Leprosy โรคเรื้อน 4 0.39
52 25 Tetanus exc.Neo. บาดทะยัก 4 0.39
53 73 Cassava poisoning พิษจากการรับประทานมันสำปะหลังดิบ 4 0.39
54 59 Tropical ulcer แผลปากหมู 3 0.29
55 75 Liver fluke พยาธิใบไม้ในตับ 2 0.19
56 11 Hepatitis A ไวรัสตับอักเสบ เอ 2 0.19
57 50 Petroleum poisoning พิษจากสารปิโตรเลียม 2 0.19
58 09 Paratyphoid ไข้รากสาดเทียม ไข้พาราไทฟอยด์ 2 0.19
59 29 Japanese B encephalitis ไข้สมองอักเสบ จากเชื้อไวรัสเจแปนนีส บี 1 0.10
60 01 Cholera อหิวาตกโรค 1 0.10
61 24 Pertussis ไอกรน 1 0.10
62 22 Measles c Complication หัดที่มีโรคแทรก ระบุ 1 0.10
63 48 Lead poisoning พิษจากสารตะกั่ว 1 0.10
64 27 D.H.F.shock syndrome ไข้เลือดออกช็อค 1 0.10

จำนวนประชากรปี 2553 = 1,034,371 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2010 ถึง 31/12/2010