โปรแกรมระบบข้อมูล 506 ประจำปี พ.ศ.2556

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ( version 2013 )

สสจ.นครสวรรค์ ขอความร่วมมือ สถานพยาบาลทุกแห่ง ในการบันทึกรายงานข้อมูล 506 ประจำปี พ.ศ.2556 โดยให้เริ่มรายงานตามวันที่พบผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2555 ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2556   4 มกราคม 2557