รายงานระบาดวิทยา ปี 2556


ตารางแสดงรายงาน : รายงานประจำเดือน เสนอ กวป.

ลำดับ ชื่อไฟล์ รายงาน งวดรายงาน ขนาดไฟล์ วันที่ปรับปรุงล่าสุด Download
1 r006_20130130120259.PDF มกราคม 2556 545.85 KB 2013-01-30 Download
2 r006_20130226042007.PDF กุมภาพันธ์ 2556 410.40 KB 2013-02-26 Download
3 r006_20130328025559.PDF มีนาคม 2556 1,047.81 KB 2013-03-28 Download
4 r006_20130429092256.PDF เมษายน 2556 404.43 KB 2013-04-29 Download
5 r006_20130530015852.PDF พฤษภาคม 2556 729.24 KB 2013-05-30 Download
6 r006_20130626045015.PDF มิถุนายน 2556 735.33 KB 2013-06-26 Download
7 r006_20130730011736.PDF กรกฎาคม 2556 744.27 KB 2013-07-30 Download
8 r006_20130903095644.PDF สิงหาคม 2556 294.77 KB 2013-09-03 Download
9 r006_20130927023846.PDF กันยายน 2556 350.06 KB 2013-09-27 Download
10 r006_20131029021030.PDF ตุลาคม 2556 438.20 KB 2013-10-29 Download
11 r006_20131127010418.PDF พฤศจิกายน 2556 452.54 KB 2013-11-27 Download
12 r006_20131224121458.PDF ธันวาคม 2556 451.86 KB 2013-12-24 Download