ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา(โรคเดี่ยว) จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2556

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่     
อันดับ รหัสโรค โรค โรค(ไทย) จำนวน อัตราต่อแสน
1 02 Diarrhoea อุจจาระร่วง 25411 2,413.23
2 18 Pyrexia ไข้ หรือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 6771 643.03
3 31 Pneumonia โรคปอดบวม ปอดอักเสบ 2627 249.48
4 03 Food Poisoning อาหารเป็นพิษ 2273 215.86
5 14 H.conjunctivitis โรคตาแดง โรคตาอักเสบ 1248 118.52
6 17 Chickenpox สุกใส 1139 108.17
7 26 D.H.F. ไข้เลือดออก 1051 99.81
8 71 Hand foot and mouth disease มือ เท้า ปาก เปื่อย 928 88.13
9 66 Dengue fever ไข้เด็งกี่ 891 84.62
10 77 Herpes zoster งูสวัด 480 45.58
11 32 Pulmonary T.B. วัณโรคปอด ที่ตรวจพบเชื้อ 369 35.04
12 15 Influenza ไข้หวัดใหญ่ 260 24.69
13 81 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 225 21.37
14 38 Gonorrhoea หนองใน 197 18.71
15 56 Snake bite งูกัด 185 17.57
16 34 T.B. other organs วัณโรคระบบอื่น ๆ 127 12.06
17 04 Uns.dysentery บิด ไม่ระบุ 105 9.97
18 60 Suicide เจตนาฆ่าตัวตาย 101 9.59
19 12 Hepatitis B ไวรัสตับอักเสบ บี 94 8.93
20 39 N.S.U. หนองในเทียม 93 8.83
21 37 Syphilis ซิฟิลิส 62 5.89
22 44 Scrub Typhus สครับไทฟัส 59 5.60
23 52 Mumps คางทูม 55 5.22
24 82 Streptococcus suis สเตรปโตคอคคัส ซูอิส 49 4.65
25 57 Drug poisoning พิษจากยารักษาโรค 47 4.46
26 80 หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก 46 4.37
27 79 เริมที่อวัยวะเพศ เริมที่อวัยวะเพศ 46 4.37
28 06 Dysentery Amoebic บิดอมีบิค 43 4.08
29 54 Meningitis uns. เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 35 3.32
30 27 D.H.F.shock syndrome ไข้เลือดออกช็อค 29 2.75
31 21 Measles หัด 29 2.75
32 07 Enteric fever ไข้เอนเทอริค (ไข้รากสาดน้อย และไข้รากสาดเทียม) 17 1.61
33 40 Chancroid แผลริมอ่อน 16 1.52
34 47 Pesticide poisoning ถูกพิษสารฆ่าแมลง 15 1.42
35 10 Hepatitis uns. ตับอักเสบ ไม่ระบุชนิด 15 1.42
36 58 Mushroom poisoning รับประทานเห็ดมีพิษ 14 1.33
37 78 AEFI อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน 14 1.33
38 05 Dysentery Bacillary บิดบาซิลลารี่ 14 1.33
39 33 T.B.meningitis วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 12 1.14
40 30 Malaria มาลาเรีย 11 1.04
41 43 Leptospirosis เลปโตสไปโรซิส 10 0.95
42 72 Melioidosis เมลิออยโดซิส 8 0.76
43 28 Encephalitis uns. ไข้สมองอักเสบ 8 0.76
44 08 Typhoid ไข้รากสาดน้อย ไข้ไทฟอยด์ 7 0.66
45 65 Acute Flaccid Paralysis กล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกฯ 6 0.57
46 41 L.G.V. กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง 3 0.28
47 16 Rubella หัดเยอรมัน เหือด 3 0.28
48 11 Hepatitis A ไวรัสตับอักเสบ เอ 3 0.28
49 13 Hepatitis C ไวรัสตับอักเสบ ซี 2 0.19
50 25 Tetanus exc.Neo. บาดทะยัก 2 0.19
51 59 Tropical ulcer แผลปากหมู 2 0.19
52 35 Leprosy โรคเรื้อน 2 0.19
53 22 Measles c Complication หัดที่มีโรคแทรก ระบุ 2 0.19
54 50 Petroleum poisoning พิษจากสารปิโตรเลียม 1 0.09
55 69 Hepatitis D ตับอักเสบ ดี 1 0.09
56 74 Scarlet fever ไข้ดำแดง 1 0.09
57 61 Amoebiasis other organ ฝีในตับ 1 0.09

จำนวนประชากรปี 2555 = 1,052,986 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 30/12/2012 ถึง 28/12/2013

update วันที่ 2018-10-20 เวลา 04:07:52