ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา(โรคเดี่ยว) จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2557

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่     
อันดับ รหัสโรค โรค โรค(ไทย) จำนวน อัตราต่อแสน
1 02 Diarrhoea อุจจาระร่วง 25898 2,494.63
2 14 H.conjunctivitis โรคตาแดง โรคตาอักเสบ 8617 830.03
3 18 Pyrexia ไข้ หรือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 5479 527.76
4 31 Pneumonia โรคปอดบวม ปอดอักเสบ 2852 274.72
5 03 Food Poisoning อาหารเป็นพิษ 2339 225.30
6 17 Chickenpox สุกใส 2087 201.03
7 71 Hand foot and mouth disease มือ เท้า ปาก เปื่อย 1809 174.25
8 15 Influenza ไข้หวัดใหญ่ 838 80.72
9 66 Dengue fever ไข้เด็งกี่ 409 39.40
10 26 D.H.F. ไข้เลือดออก 239 23.02
11 81 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 198 19.07
12 38 Gonorrhoea หนองใน 161 15.51
13 77 Herpes zoster งูสวัด 146 14.06
14 32 Pulmonary T.B. วัณโรคปอด ที่ตรวจพบเชื้อ 98 9.44
15 54 Meningitis uns. เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 64 6.16
16 39 N.S.U. หนองในเทียม 63 6.07
17 82 Streptococcus suis สเตรปโตคอคคัส ซูอิส 63 6.07
18 80 หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก 61 5.88
19 37 Syphilis ซิฟิลิส 61 5.88
20 12 Hepatitis B ไวรัสตับอักเสบ บี 50 4.82
21 79 เริมที่อวัยวะเพศ เริมที่อวัยวะเพศ 41 3.95
22 52 Mumps คางทูม 35 3.37
23 56 Snake bite งูกัด 33 3.18
24 04 Uns.dysentery บิด ไม่ระบุ 30 2.89
25 06 Dysentery Amoebic บิดอมีบิค 27 2.60
26 60 Suicide เจตนาฆ่าตัวตาย 27 2.60
27 44 Scrub Typhus สครับไทฟัส 27 2.60
28 10 Hepatitis uns. ตับอักเสบ ไม่ระบุชนิด 14 1.35
29 21 Measles หัด 10 0.96
30 40 Chancroid แผลริมอ่อน 9 0.87
31 08 Typhoid ไข้รากสาดน้อย ไข้ไทฟอยด์ 8 0.77
32 28 Encephalitis uns. ไข้สมองอักเสบ 8 0.77
33 34 T.B. other organs วัณโรคระบบอื่น ๆ 7 0.67
34 73 Cassava poisoning พิษจากการรับประทานมันสำปะหลังดิบ 7 0.67
35 47 Pesticide poisoning ถูกพิษสารฆ่าแมลง 6 0.58
36 09 Paratyphoid ไข้รากสาดเทียม ไข้พาราไทฟอยด์ 6 0.58
37 58 Mushroom poisoning รับประทานเห็ดมีพิษ 6 0.58
38 27 D.H.F.shock syndrome ไข้เลือดออกช็อค 6 0.58
39 30 Malaria มาลาเรีย 5 0.48
40 05 Dysentery Bacillary บิดบาซิลลารี่ 5 0.48
41 78 AEFI อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน 5 0.48
42 65 Acute Flaccid Paralysis กล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกฯ 4 0.39
43 11 Hepatitis A ไวรัสตับอักเสบ เอ 4 0.39
44 72 Melioidosis เมลิออยโดซิส 4 0.39
45 41 L.G.V. กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง 3 0.29
46 43 Leptospirosis เลปโตสไปโรซิส 3 0.29
47 13 Hepatitis C ไวรัสตับอักเสบ ซี 3 0.29
48 07 Enteric fever ไข้เอนเทอริค (ไข้รากสาดน้อย และไข้รากสาดเทียม) 3 0.29
49 57 Drug poisoning พิษจากยารักษาโรค 2 0.19
50 33 T.B.meningitis วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 2 0.19
51 16 Rubella หัดเยอรมัน เหือด 1 0.10
52 25 Tetanus exc.Neo. บาดทะยัก 1 0.10

จำนวนประชากรปี 2556 = 1,038,152 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2014 ถึง 31/12/2014

update วันที่ 2019-02-20 เวลา 12:12:06