ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา(โรคเดี่ยว) จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2558

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่     
อันดับ รหัสโรค โรค โรค(ไทย) จำนวน อัตราต่อแสน
1 02 Diarrhoea อุจจาระร่วง 26128 2,521.64
2 18 Pyrexia ไข้ หรือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 8907 859.62
3 31 Pneumonia โรคปอดบวม ปอดอักเสบ 2711 261.64
4 66 Dengue fever ไข้เด็งกี่ 2381 229.79
5 14 H.conjunctivitis โรคตาแดง โรคตาอักเสบ 2366 228.34
6 03 Food Poisoning อาหารเป็นพิษ 2264 218.50
7 26 D.H.F. ไข้เลือดออก 1234 119.09
8 15 Influenza ไข้หวัดใหญ่ 1140 110.02
9 71 Hand foot and mouth disease มือ เท้า ปาก เปื่อย 772 74.51
10 17 Chickenpox สุกใส 757 73.06
11 38 Gonorrhoea หนองใน 199 19.21
12 81 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 178 17.18
13 80 หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก 89 8.59
14 12 Hepatitis B ไวรัสตับอักเสบ บี 65 6.27
15 82 Streptococcus suis สเตรปโตคอคคัส ซูอิส 60 5.79
16 77 Herpes zoster งูสวัด 59 5.69
17 37 Syphilis ซิฟิลิส 58 5.60
18 39 N.S.U. หนองในเทียม 57 5.50
19 09 Paratyphoid ไข้รากสาดเทียม ไข้พาราไทฟอยด์ 46 4.44
20 44 Scrub Typhus สครับไทฟัส 40 3.86
21 06 Dysentery Amoebic บิดอมีบิค 39 3.76
22 52 Mumps คางทูม 38 3.67
23 54 Meningitis uns. เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 38 3.67
24 79 เริมที่อวัยวะเพศ เริมที่อวัยวะเพศ 33 3.18
25 05 Dysentery Bacillary บิดบาซิลลารี่ 28 2.70
26 74 Scarlet fever ไข้ดำแดง 26 2.51
27 04 Uns.dysentery บิด ไม่ระบุ 25 2.41
28 10 Hepatitis uns. ตับอักเสบ ไม่ระบุชนิด 16 1.54
29 27 D.H.F.shock syndrome ไข้เลือดออกช็อค 16 1.54
30 40 Chancroid แผลริมอ่อน 16 1.54
31 32 Pulmonary T.B. วัณโรคปอด ที่ตรวจพบเชื้อ 14 1.35
32 56 Snake bite งูกัด 13 1.25
33 21 Measles หัด 11 1.06
34 78 AEFI อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน 11 1.06
35 72 Melioidosis เมลิออยโดซิส 8 0.77
36 43 Leptospirosis เลปโตสไปโรซิส 8 0.77
37 41 L.G.V. กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง 7 0.68
38 60 Suicide เจตนาฆ่าตัวตาย 6 0.58
39 08 Typhoid ไข้รากสาดน้อย ไข้ไทฟอยด์ 5 0.48
40 11 Hepatitis A ไวรัสตับอักเสบ เอ 4 0.39
41 16 Rubella หัดเยอรมัน เหือด 4 0.39
42 35 Leprosy โรคเรื้อน 4 0.39
43 28 Encephalitis uns. ไข้สมองอักเสบ 2 0.19
44 07 Enteric fever ไข้เอนเทอริค (ไข้รากสาดน้อย และไข้รากสาดเทียม) 1 0.10
45 22 Measles c Complication หัดที่มีโรคแทรก ระบุ 1 0.10
46 65 Acute Flaccid Paralysis กล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกฯ 1 0.10
47 73 Cassava poisoning พิษจากการรับประทานมันสำปะหลังดิบ 1 0.10
48 13 Hepatitis C ไวรัสตับอักเสบ ซี 1 0.10
49 47 Pesticide poisoning ถูกพิษสารฆ่าแมลง 1 0.10
50 58 Mushroom poisoning รับประทานเห็ดมีพิษ 1 0.10
51 75 Liver fluke พยาธิใบไม้ในตับ 1 0.10

จำนวนประชากรปี 2557 = 1,036,152 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2015 ถึง 31/12/2015

update วันที่ 2018-05-27 เวลา 06:07:09