รายงานระบาดวิทยา ปี 2559


ตารางแสดงรายงาน : รายงานประจำเดือน เสนอ กวป.

ลำดับ ชื่อไฟล์ รายงาน งวดรายงาน ขนาดไฟล์ วันที่ปรับปรุงล่าสุด Download
1 r006_20160201092459.PDF มกราคม 2559 334.64 KB 2016-02-01 Download
2 r006_20160229103028.PDF กุมภาพันธ์ 2559 336.55 KB 2016-02-29 Download
3 r006_20160329123655.PDF มีนาคม 2559 346.38 KB 2016-03-29 Download
4 r006_20160428103942.PDF เมษายน 2559 338.08 KB 2016-04-28 Download
5 r006_20160530035449.PDF พฤษภาคม 2559 334.93 KB 2016-05-30 Download
6 r006_20160629021416.PDF มิถุนายน 2559 325.68 KB 2016-06-29 Download
7 r006_20160728022324.PDF กรกฎาคม 2559 315.29 KB 2016-07-28 Download
8 r006_20160906112853.PDF สิงหาคม 2559 333.14 KB 2016-08-29 Download
9 r006_20160929040414.PDF กันยายน 2559 344.06 KB 2016-09-29 Download
10 r006_20161028113037.PDF ตุลาคม 2559 351.60 KB 2016-10-28 Download
11 r006_20161129105132.PDF พฤศจิกายน 2559 350.98 KB 2016-11-29 Download
12 r006_20161227032302.PDF ธันวาคม 2559 325.45 KB 2016-12-27 Download