สถานพยาบาล 228 แห่ง
ส่งข้อมูล 219 แห่ง
update 2018-01-19 16:01:01