สถานพยาบาล 228 แห่ง
ส่งข้อมูล 218 แห่ง
update 2017-06-27 15:19:00