โปรแกรมระบบข้อมูล 506 ประจำปี พ.ศ.2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ( version 2017 )

สสจ.นครสวรรค์ ขอความร่วมมือ สถานพยาบาลทุกแห่ง ในการบันทึกรายงานข้อมูล 506 ประจำปี พ.ศ.2560 โดยให้เริ่มรายงานตามวันที่พบผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่   6 มกราคม 2561