รายงานระบาดวิทยา ปี 2560


ตารางแสดงรายงาน : รายงานประจำเดือน เสนอ กวป.

ลำดับ ชื่อไฟล์ รายงาน งวดรายงาน ขนาดไฟล์ วันที่ปรับปรุงล่าสุด Download
1 r006_20170131105126.PDF มกราคม 2560 696.10 KB 2017-01-31 Download
2 r006_20170302033354.PDF กุมภาพันธ์ 2560 687.79 KB 2017-03-02 Download
3 r006_20170330115357.PDF มีนาคม 2560 703.60 KB 2017-03-30 Download
4 r006_20170426121228.PDF เมษายน 2560 678.77 KB 2017-04-26 Download
5 r006_20170529031116.PDF พฤษภาคม 2560 700.43 KB 2017-05-29 Download
6 r006_20170628030150.PDF มิถุนายน 2560 748.81 KB 2017-06-28 Download
7 r006_20170724122325.PDF กรกฎาคม 2560 323.74 KB 2017-07-24 Download
8 r006_20170901015551.PDF สิงหาคม 2560 776.56 KB 2017-09-01 Download
9 r006_20170926101518.PDF กันยายน 2560 808.48 KB 2017-09-26 Download
10 r006_20171030075343.PDF ตุลาคม 2560 817.64 KB 2017-10-30 Download
11 r006_20171124044137.PDF พฤศจิกายน 1,283.73 KB 2017-11-24 Download
12 r006_20171227113458.PDF ธันวาคม 2560 1,193.94 KB 2017-12-27 Download