ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา จ.นครสวรรค์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
อันดับ โรค (รหัส) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วย จำนวนตาย อัตราตาย อัตราป่วยตาย
1 Diarrhoea(02) 842 81.94 0 0.00 0.00
2 Influenza.(Flu) (15) 328 31.92 0 0.00 0.00
3 Pyrexia of unknown origin(18) 273 26.57 0 0.00 0.00
4 Pneumonitis. Pneumonia(31) 185 18.00 0 0.00 0.00
5 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) 118 11.48 0 0.00 0.00
6 Food Poisoning(03) 58 5.64 0 0.00 0.00
7 Hand foot and mouth disease (HFM)(71) 29 2.82 0 0.00 0.00
8 Disease through contact (79-81) 20 1.95 0 0.00 0.00
9 Varicella. Chickenpox(17) 18 1.75 0 0.00 0.00
10 D.H.F Total(26)(27)(66) 14 1.36 0 0.00 0.00
update วันที่ 2017-10-19 เวลา 10:08:05