ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา จ.นครสวรรค์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
อันดับ โรค (รหัส) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วย จำนวนตาย อัตราตาย อัตราป่วยตาย
1 Diarrhoea(02) 1239 120.57 0 0.00 0.00
2 Pyrexia of unknown origin(18) 193 18.78 0 0.00 0.00
3 Pneumonitis. Pneumonia(31) 121 11.77 0 0.00 0.00
4 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) 107 10.41 0 0.00 0.00
5 Food Poisoning(03) 104 10.12 0 0.00 0.00
6 Hand foot and mouth disease (HFM)(71) 39 3.80 0 0.00 0.00
7 Varicella. Chickenpox(17) 38 3.70 0 0.00 0.00
8 Influenza.(Flu) (15) 33 3.21 0 0.00 0.00
9 S.T.D. total(37-41) 21 2.04 0 0.00 0.00
10 Dysentery(05)(06) 8 0.78 0 0.00 0.00
update วันที่ 2017-05-26 เวลา 06:26:26