ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา จ.นครสวรรค์ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560
อันดับ โรค (รหัส) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วย จำนวนตาย อัตราตาย อัตราป่วยตาย
1 Diarrhoea(02) 14092 1,371.34 0 0.00 0.00
2 Influenza.(Flu) (15) 3884 377.96 0 0.00 0.00
3 Pyrexia of unknown origin(18) 3653 355.49 0 0.00 0.00
4 Pneumonitis. Pneumonia(31) 2616 254.57 10 0.97 0.38
5 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) 1365 132.83 0 0.00 0.00
6 Hand foot and mouth disease (HFM)(71) 1327 129.13 0 0.00 0.00
7 Food Poisoning(03) 1257 122.32 0 0.00 0.00
8 D.H.F Total(26)(27)(66) 533 51.87 0 0.00 0.00
9 Varicella. Chickenpox(17) 420 40.87 0 0.00 0.00
10 Disease through contact (79-81) 267 25.98 0 0.00 0.00
update วันที่ 2018-04-23 เวลา 16:23:44