ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา จ.นครสวรรค์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560
อันดับ โรค (รหัส) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วย จำนวนตาย อัตราตาย อัตราป่วยตาย
1 Diarrhoea(02) 1368 132.06 0 0.00 0.00
2 Pyrexia of unknown origin(18) 229 22.11 0 0.00 0.00
3 Pneumonitis. Pneumonia(31) 156 15.06 0 0.00 0.00
4 Varicella. Chickenpox(17) 135 13.03 0 0.00 0.00
5 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) 117 11.29 0 0.00 0.00
6 Hand foot and mouth disease (HFM)(71) 98 9.46 0 0.00 0.00
7 Food Poisoning(03) 85 8.21 0 0.00 0.00
8 Influenza.(Flu) (15) 54 5.21 0 0.00 0.00
9 S.T.D. total(37-41) 21 2.03 0 0.00 0.00
10 Tuberculosis total(32-34) 17 1.64 0 0.00 0.00
update วันที่ 2017-03-27 เวลา 17:22:27