ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา จ.นครสวรรค์ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
อันดับ โรค (รหัส) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วย จำนวนตาย อัตราตาย อัตราป่วยตาย
1 Diarrhoea(02) 1409 137.11 0 0.00 0.00
2 Pyrexia of unknown origin(18) 283 27.54 0 0.00 0.00
3 Hand foot and mouth disease (HFM)(71) 272 26.47 0 0.00 0.00
4 Pneumonitis. Pneumonia(31) 191 18.59 0 0.00 0.00
5 Food Poisoning(03) 130 12.65 0 0.00 0.00
6 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) 112 10.90 0 0.00 0.00
7 Influenza.(Flu) (15) 73 7.10 0 0.00 0.00
8 D.H.F Total(26)(27)(66) 39 3.80 0 0.00 0.00
9 Varicella. Chickenpox(17) 35 3.41 0 0.00 0.00
10 Disease through contact (79-81) 19 1.85 0 0.00 0.00
update วันที่ 2017-06-27 เวลา 15:19:14