ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา จ.นครสวรรค์ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560
อันดับ โรค (รหัส) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วย จำนวนตาย อัตราตาย อัตราป่วยตาย
1 Diarrhoea(02) 1044 101.59 0 0.00 0.00
2 Pyrexia of unknown origin(18) 184 17.91 0 0.00 0.00
3 Pneumonitis. Pneumonia(31) 118 11.48 1 0.10 0.85
4 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) 104 10.12 0 0.00 0.00
5 Food Poisoning(03) 73 7.10 0 0.00 0.00
6 Varicella. Chickenpox(17) 43 4.18 0 0.00 0.00
7 Hand foot and mouth disease (HFM)(71) 31 3.02 0 0.00 0.00
8 S.T.D. total(37-41) 24 2.34 0 0.00 0.00
9 Influenza.(Flu) (15) 23 2.24 0 0.00 0.00
10 D.H.F Total(26)(27)(66) 9 0.88 0 0.00 0.00
update วันที่ 2017-04-24 เวลา 21:47:37