ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา จ.นครสวรรค์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
อันดับ โรค (รหัส) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วย จำนวนตาย อัตราตาย อัตราป่วยตาย
1 Diarrhoea(02) 890 86.61 0 0.00 0.00
2 Influenza.(Flu) (15) 388 37.76 0 0.00 0.00
3 Pyrexia of unknown origin(18) 309 30.07 0 0.00 0.00
4 Hand foot and mouth disease (HFM)(71) 126 12.26 0 0.00 0.00
5 Pneumonitis. Pneumonia(31) 111 10.80 0 0.00 0.00
6 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) 81 7.88 0 0.00 0.00
7 Food Poisoning(03) 67 6.52 0 0.00 0.00
8 D.H.F Total(26)(27)(66) 65 6.33 0 0.00 0.00
9 Varicella. Chickenpox(17) 26 2.53 0 0.00 0.00
10 S.T.D. total(37-41,88-89) 17 1.65 0 0.00 0.00
update วันที่ 2017-08-20 เวลา 05:11:26