ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา จ.นครสวรรค์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
อันดับ โรค (รหัส) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วย จำนวนตาย อัตราตาย อัตราป่วยตาย
1 Diarrhoea(02) 7816 760.60 0 0.00 0.00
2 Influenza.(Flu) (15) 3128 304.40 0 0.00 0.00
3 Pyrexia of unknown origin(18) 2137 207.96 0 0.00 0.00
4 Pneumonitis. Pneumonia(31) 1692 164.65 0 0.00 0.00
5 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) 729 70.94 0 0.00 0.00
6 Food Poisoning(03) 727 70.75 0 0.00 0.00
7 Hand foot and mouth disease (HFM)(71) 411 40.00 0 0.00 0.00
8 D.H.F Total(26)(27)(66) 351 34.16 0 0.00 0.00
9 Varicella. Chickenpox(17) 206 20.05 0 0.00 0.00
10 Disease through contact (79-81) 181 17.61 0 0.00 0.00
update วันที่ 2018-08-16 เวลา 15:42:37