ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ.2560
อันดับ โรค (รหัส) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วย จำนวนตาย อัตราตาย อัตราป่วยตาย
1 Diarrhoea(02) 14693 1,429.82 0 0.00 0.00
2 Pyrexia of unknown origin(18) 3761 365.99 0 0.00 0.00
3 Influenza.(Flu) (15) 3488 339.43 0 0.00 0.00
4 Pneumonitis. Pneumonia(31) 2545 247.66 17 1.65 0.67
5 Hand foot and mouth disease (HFM)(71) 1572 152.98 0 0.00 0.00
6 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) 1457 141.79 0 0.00 0.00
7 Food Poisoning(03) 1292 125.73 0 0.00 0.00
8 Varicella. Chickenpox(17) 737 71.72 0 0.00 0.00
9 D.H.F Total(26)(27)(66) 431 41.94 0 0.00 0.00
10 S.T.D. total(37-41,88-89) 280 27.25 0 0.00 0.00
update วันที่ 2017-10-19 เวลา 10:08:26