ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ.2560
อันดับ โรค (รหัส) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วย จำนวนตาย อัตราตาย อัตราป่วยตาย
1 Diarrhoea(02) 11840 1,152.19 0 0.00 0.00
2 Pyrexia of unknown origin(18) 2689 261.68 0 0.00 0.00
3 Pneumonitis. Pneumonia(31) 1786 173.80 17 1.65 0.95
4 Hand foot and mouth disease (HFM)(71) 1353 131.66 0 0.00 0.00
5 Influenza.(Flu) (15) 1328 129.23 0 0.00 0.00
6 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) 1129 109.87 0 0.00 0.00
7 Food Poisoning(03) 961 93.52 0 0.00 0.00
8 Varicella. Chickenpox(17) 667 64.91 0 0.00 0.00
9 D.H.F Total(26)(27)(66) 288 28.03 0 0.00 0.00
10 S.T.D. total(37-41,88-89) 218 21.21 0 0.00 0.00
update วันที่ 2017-08-20 เวลา 05:12:02