ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ.2560
อันดับ โรค (รหัส) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วย จำนวนตาย อัตราตาย อัตราป่วยตาย
1 Diarrhoea(02) 5705 555.17 0 0.00 0.00
2 Pyrexia of unknown origin(18) 1054 102.57 0 0.00 0.00
3 Pneumonitis. Pneumonia(31) 879 85.54 8 0.78 0.91
4 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) 519 50.51 0 0.00 0.00
5 Food Poisoning(03) 475 46.22 0 0.00 0.00
6 Varicella. Chickenpox(17) 469 45.64 0 0.00 0.00
7 Hand foot and mouth disease (HFM)(71) 352 34.25 0 0.00 0.00
8 Influenza.(Flu) (15) 301 29.29 0 0.00 0.00
9 S.T.D. total(37-41) 113 11.00 0 0.00 0.00
10 Tuberculosis total(32-34) 86 8.37 0 0.00 0.00
update วันที่ 2017-04-24 เวลา 21:49:12