ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ.2560
อันดับ โรค (รหัส) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วย จำนวนตาย อัตราตาย อัตราป่วยตาย
1 Diarrhoea(02) 18809 1,830.36 0 0.00 0.00
2 Pyrexia of unknown origin(18) 4527 440.54 0 0.00 0.00
3 Influenza.(Flu) (15) 4244 413.00 0 0.00 0.00
4 Pneumonitis. Pneumonia(31) 3391 329.99 17 1.65 0.50
5 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) 1784 173.61 0 0.00 0.00
6 Food Poisoning(03) 1709 166.31 0 0.00 0.00
7 Hand foot and mouth disease (HFM)(71) 1651 160.66 0 0.00 0.00
8 Varicella. Chickenpox(17) 849 82.62 0 0.00 0.00
9 D.H.F Total(26)(27)(66) 568 55.27 0 0.00 0.00
10 S.T.D. total(37-41,88-89) 352 34.25 0 0.00 0.00
update วันที่ 2018-01-19 เวลา 15:59:05