ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ.2560
อันดับ โรค (รหัส) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วย จำนวนตาย อัตราตาย อัตราป่วยตาย
1 Diarrhoea(02) 4368 421.65 0 0.00 0.00
2 Pyrexia of unknown origin(18) 803 77.51 0 0.00 0.00
3 Pneumonitis. Pneumonia(31) 714 68.92 4 0.39 0.56
4 Varicella. Chickenpox(17) 394 38.03 0 0.00 0.00
5 Food Poisoning(03) 384 37.07 0 0.00 0.00
6 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) 382 36.88 0 0.00 0.00
7 Hand foot and mouth disease (HFM)(71) 310 29.92 0 0.00 0.00
8 Influenza.(Flu) (15) 266 25.68 0 0.00 0.00
9 S.T.D. total(37-41) 73 7.05 0 0.00 0.00
10 Tuberculosis total(32-34) 60 5.79 0 0.00 0.00
update วันที่ 2017-03-27 เวลา 17:21:48