ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ.2560
อันดับ โรค (รหัส) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วย จำนวนตาย อัตราตาย อัตราป่วยตาย
1 Diarrhoea(02) 9156 891.00 0 0.00 0.00
2 Pyrexia of unknown origin(18) 1722 167.57 0 0.00 0.00
3 Pneumonitis. Pneumonia(31) 1341 130.50 9 0.88 0.67
4 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) 843 82.04 0 0.00 0.00
5 Food Poisoning(03) 766 74.54 0 0.00 0.00
6 Hand foot and mouth disease (HFM)(71) 722 70.26 0 0.00 0.00
7 Varicella. Chickenpox(17) 568 55.27 0 0.00 0.00
8 Influenza.(Flu) (15) 436 42.43 0 0.00 0.00
9 S.T.D. total(37-41,88-89) 170 16.54 0 0.00 0.00
10 Disease through contact (79-81) 127 12.36 0 0.00 0.00
update วันที่ 2017-06-27 เวลา 15:19:24