ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ.2560
อันดับ โรค (รหัส) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วย จำนวนตาย อัตราตาย อัตราป่วยตาย
1 Diarrhoea(02) 7285 708.93 0 0.00 0.00
2 Pyrexia of unknown origin(18) 1329 129.33 0 0.00 0.00
3 Pneumonitis. Pneumonia(31) 1065 103.64 8 0.78 0.75
4 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) 665 64.71 0 0.00 0.00
5 Food Poisoning(03) 599 58.29 0 0.00 0.00
6 Varicella. Chickenpox(17) 521 50.70 0 0.00 0.00
7 Hand foot and mouth disease (HFM)(71) 407 39.61 0 0.00 0.00
8 Influenza.(Flu) (15) 347 33.77 0 0.00 0.00
9 S.T.D. total(37-41) 145 14.11 0 0.00 0.00
10 Tuberculosis total(32-34) 104 10.12 0 0.00 0.00
update วันที่ 2017-05-26 เวลา 06:27:08