สถานพยาบาล 225 แห่ง
ส่งข้อมูล 221 แห่ง
update 2019-06-27 12:14:19