โปรแกรมระบบข้อมูล 506 ประจำปี พ.ศ.2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ( version 2018 )

สสจ.นครสวรรค์ ขอความร่วมมือ สถานพยาบาลทุกแห่ง ในการบันทึกรายงานข้อมูล 506 ประจำปี พ.ศ.2561 โดยให้เริ่มรายงานตามวันที่พบผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2561 ถึง วันที่   5 มกราคม 2562