รายงานระบาดวิทยา ปี 2561


ตารางแสดงรายงาน : รายงานประจำเดือน เสนอ กวป.

ลำดับ ชื่อไฟล์ รายงาน งวดรายงาน ขนาดไฟล์ วันที่ปรับปรุงล่าสุด Download
1 r006_20180130115200.PDF มกราคม 2561 1,251.45 KB 2018-01-30 Download
2 r006_20180228092145.PDF กุมภาพันธ์ 2561 820.39 KB 2018-02-28 Download
3 r006_20180329092746.PDF มีนาคม 2561 1,041.72 KB 2018-03-29 Download
4 r006_20180427093437.PDF เมษายน 2561 905.02 KB 2018-04-27 Download
5 r006_20180530100458.PDF พฤษภาคม 2561 189.01 KB 2018-05-30 Download
6 r006_20180627014828.PDF มิถุนายน 2561 1,997.71 KB 2018-06-27 Download
7 r006_20180814111822.PDF กรกฏาคม 2561 1,277.32 KB 2018-08-14 Download
8 r006_20180926113341.PDF สิงหาคม 2561 1,286.77 KB 2018-09-26 Download
9 r006_20180926113410.PDF กันยายน 2561 1,308.57 KB 2018-09-26 Download
10 r006_20181030111201.PDF ตุลาคม 2561 1,276.31 KB 2018-10-30 Download
11 r006_20181129041228.PDF พฤศจิกายน 2561 1,389.62 KB 2018-11-29 Download
12 r006_20190102040614.PDF ธันวาคม 2561 1,733.57 KB 2019-01-02 Download