ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา จ.นครสวรรค์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2561
อันดับ โรค (รหัส) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วย จำนวนตาย อัตราตาย อัตราป่วยตาย
1 Diarrhoea(02) 1292 125.41 0 0.00 0.00
2 Food Poisoning(03) 151 14.66 0 0.00 0.00
3 Pneumonitis. Pneumonia(31) 141 13.69 0 0.00 0.00
4 Pyrexia of unknown origin(18) 90 8.74 0 0.00 0.00
5 Influenza.(Flu) (15) 51 4.95 0 0.00 0.00
6 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) 47 4.56 0 0.00 0.00
7 Varicella. Chickenpox(17) 27 2.62 0 0.00 0.00
8 Hand foot and mouth disease (HFM)(71) 15 1.46 0 0.00 0.00
9 S.T.D. total(37-41,88-89) 13 1.26 0 0.00 0.00
10 Disease through contact (79-81) 11 1.07 0 0.00 0.00
update วันที่ 2018-01-19 เวลา 16:07:45