ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา จ.นครสวรรค์ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561
อันดับ โรค (รหัส) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วย จำนวนตาย อัตราตาย อัตราป่วยตาย
1 Diarrhoea(02) 1028 99.79 0 0.00 0.00
2 Pyrexia of unknown origin(18) 337 32.71 0 0.00 0.00
3 Influenza.(Flu) (15) 283 27.47 0 0.00 0.00
4 D.H.F Total(26)(27)(66) 238 23.10 0 0.00 0.00
5 Hand foot and mouth disease (HFM)(71) 207 20.09 0 0.00 0.00
6 Pneumonitis. Pneumonia(31) 150 14.56 0 0.00 0.00
7 Food Poisoning(03) 109 10.58 0 0.00 0.00
8 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) 72 6.99 0 0.00 0.00
9 Varicella. Chickenpox(17) 43 4.17 0 0.00 0.00
10 S.T.D. total(37-41,88-89) 16 1.55 0 0.00 0.00
update วันที่ 2018-07-20 เวลา 23:29:21