ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา จ.นครสวรรค์ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
อันดับ โรค (รหัส) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วย จำนวนตาย อัตราตาย อัตราป่วยตาย
1 Diarrhoea(02) 10385 1,008.07 0 0.00 0.00
2 Pyrexia of unknown origin(18) 3605 349.94 0 0.00 0.00
3 Influenza.(Flu) (15) 2993 290.53 1 0.10 0.03
4 D.H.F Total(26)(27)(66) 2553 247.82 3 0.29 0.12
5 Pneumonitis. Pneumonia(31) 2312 224.43 1 0.10 0.04
6 Hand foot and mouth disease (HFM)(71) 1421 137.94 0 0.00 0.00
7 Food Poisoning(03) 1148 111.44 0 0.00 0.00
8 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) 837 81.25 0 0.00 0.00
9 Varicella. Chickenpox(17) 373 36.21 0 0.00 0.00
10 S.T.D. total(37-41,88-89) 177 17.18 0 0.00 0.00
update วันที่ 2019-06-27 เวลา 12:15:29