ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา จ.นครสวรรค์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
อันดับ โรค (รหัส) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วย จำนวนตาย อัตราตาย อัตราป่วยตาย
1 Diarrhoea(02) 18178 1,764.53 0 0.00 0.00
2 Pyrexia of unknown origin(18) 4815 467.39 0 0.00 0.00
3 Influenza.(Flu) (15) 3713 360.42 1 0.10 0.03
4 Pneumonitis. Pneumonia(31) 3295 319.84 3 0.29 0.09
5 D.H.F Total(26)(27)(66) 2939 285.29 5 0.49 0.17
6 Food Poisoning(03) 1750 169.87 0 0.00 0.00
7 Hand foot and mouth disease (HFM)(71) 1634 158.61 0 0.00 0.00
8 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) 1340 130.07 0 0.00 0.00
9 Varicella. Chickenpox(17) 757 73.48 0 0.00 0.00
10 S.T.D. total(37-41,88-89) 291 28.25 0 0.00 0.00
update วันที่ 2019-02-20 เวลา 12:17:46