ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา จ.นครสวรรค์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
อันดับ โรค (รหัส) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วย จำนวนตาย อัตราตาย อัตราป่วยตาย
1 Diarrhoea(02) 732 71.05 0 0.00 0.00
2 Pyrexia of unknown origin(18) 204 19.80 0 0.00 0.00
3 Pneumonitis. Pneumonia(31) 138 13.40 0 0.00 0.00
4 Influenza.(Flu) (15) 112 10.87 0 0.00 0.00
5 D.H.F Total(26)(27)(66) 105 10.19 0 0.00 0.00
6 Food Poisoning(03) 97 9.42 0 0.00 0.00
7 Hand foot and mouth disease (HFM)(71) 58 5.63 0 0.00 0.00
8 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) 42 4.08 0 0.00 0.00
9 Varicella. Chickenpox(17) 22 2.14 0 0.00 0.00
10 Dysentery(05)(06) 6 0.58 0 0.00 0.00
update วันที่ 2018-12-19 เวลา 07:32:13