ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา จ.นครสวรรค์ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2561
อันดับ โรค (รหัส) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วย จำนวนตาย อัตราตาย อัตราป่วยตาย
1 Diarrhoea(02) 1092 106.00 0 0.00 0.00
2 Pyrexia of unknown origin(18) 174 16.89 0 0.00 0.00
3 Pneumonitis. Pneumonia(31) 151 14.66 0 0.00 0.00
4 Food Poisoning(03) 97 9.42 0 0.00 0.00
5 Influenza.(Flu) (15) 84 8.15 0 0.00 0.00
6 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) 76 7.38 0 0.00 0.00
7 D.H.F Total(26)(27)(66) 50 4.85 0 0.00 0.00
8 Varicella. Chickenpox(17) 41 3.98 0 0.00 0.00
9 Hand foot and mouth disease (HFM)(71) 22 2.14 0 0.00 0.00
10 S.T.D. total(37-41,88-89) 17 1.65 0 0.00 0.00
update วันที่ 2018-04-23 เวลา 16:03:57