ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา จ.นครสวรรค์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
อันดับ โรค (รหัส) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วย จำนวนตาย อัตราตาย อัตราป่วยตาย
1 Diarrhoea(02) 796 77.27 0 0.00 0.00
2 Pyrexia of unknown origin(18) 277 26.89 0 0.00 0.00
3 Pneumonitis. Pneumonia(31) 210 20.38 0 0.00 0.00
4 D.H.F Total(26)(27)(66) 201 19.51 0 0.00 0.00
5 Influenza.(Flu) (15) 181 17.57 0 0.00 0.00
6 Hand foot and mouth disease (HFM)(71) 99 9.61 0 0.00 0.00
7 Food Poisoning(03) 87 8.45 0 0.00 0.00
8 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) 64 6.21 0 0.00 0.00
9 Varicella. Chickenpox(17) 24 2.33 0 0.00 0.00
10 S.T.D. total(37-41,88-89) 14 1.36 0 0.00 0.00
update วันที่ 2018-10-20 เวลา 04:07:30