ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ.2561
อันดับ โรค (รหัส) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วย จำนวนตาย อัตราตาย อัตราป่วยตาย
1 Diarrhoea(02) 17248 1,674.26 0 0.00 0.00
2 Pyrexia of unknown origin(18) 4049 393.04 0 0.00 0.00
3 Influenza.(Flu) (15) 3135 304.31 1 0.10 0.03
4 Pneumonitis. Pneumonia(31) 2812 272.96 2 0.19 0.07
5 D.H.F Total(26)(27)(66) 2316 224.81 4 0.39 0.17
6 Food Poisoning(03) 1525 148.03 0 0.00 0.00
7 Hand foot and mouth disease (HFM)(71) 1428 138.62 0 0.00 0.00
8 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) 1190 115.51 0 0.00 0.00
9 Varicella. Chickenpox(17) 727 70.57 0 0.00 0.00
10 S.T.D. total(37-41,88-89) 290 28.15 0 0.00 0.00
update วันที่ 2018-10-20 เวลา 04:01:06