ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ.2561
อันดับ โรค (รหัส) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วย จำนวนตาย อัตราตาย อัตราป่วยตาย
1 Diarrhoea(02) 20786 2,017.69 0 0.00 0.00
2 Pyrexia of unknown origin(18) 5013 486.61 0 0.00 0.00
3 Influenza.(Flu) (15) 3844 373.14 1 0.10 0.03
4 Pneumonitis. Pneumonia(31) 3585 347.99 3 0.29 0.08
5 D.H.F Total(26)(27)(66) 2961 287.42 5 0.49 0.17
6 Food Poisoning(03) 2011 195.21 0 0.00 0.00
7 Hand foot and mouth disease (HFM)(71) 1684 163.47 0 0.00 0.00
8 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) 1456 141.33 0 0.00 0.00
9 Varicella. Chickenpox(17) 841 81.64 0 0.00 0.00
10 S.T.D. total(37-41,88-89) 318 30.87 0 0.00 0.00
update วันที่ 2019-06-27 เวลา 12:09:05