ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ.2561
อันดับ โรค (รหัส) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วย จำนวนตาย อัตราตาย อัตราป่วยตาย
1 Diarrhoea(02) 19792 1,921.20 0 0.00 0.00
2 Pyrexia of unknown origin(18) 4817 467.58 0 0.00 0.00
3 Influenza.(Flu) (15) 3679 357.12 1 0.10 0.03
4 Pneumonitis. Pneumonia(31) 3376 327.71 3 0.29 0.09
5 D.H.F Total(26)(27)(66) 2840 275.68 5 0.49 0.18
6 Food Poisoning(03) 1864 180.94 0 0.00 0.00
7 Hand foot and mouth disease (HFM)(71) 1628 158.03 0 0.00 0.00
8 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) 1401 135.99 0 0.00 0.00
9 Varicella. Chickenpox(17) 815 79.11 0 0.00 0.00
10 S.T.D. total(37-41,88-89) 319 30.97 0 0.00 0.00
update วันที่ 2018-12-19 เวลา 07:27:12