ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ.2561
อันดับ โรค (รหัส) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วย จำนวนตาย อัตราตาย อัตราป่วยตาย
1 Diarrhoea(02) 8331 808.69 0 0.00 0.00
2 Pneumonitis. Pneumonia(31) 998 96.88 2 0.19 0.20
3 Pyrexia of unknown origin(18) 950 92.22 0 0.00 0.00
4 Food Poisoning(03) 684 66.40 0 0.00 0.00
5 Influenza.(Flu) (15) 622 60.38 0 0.00 0.00
6 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) 467 45.33 0 0.00 0.00
7 Varicella. Chickenpox(17) 387 37.57 0 0.00 0.00
8 Hand foot and mouth disease (HFM)(71) 228 22.13 0 0.00 0.00
9 D.H.F Total(26)(27)(66) 156 15.14 1 0.10 0.64
10 S.T.D. total(37-41,88-89) 98 9.51 0 0.00 0.00
update วันที่ 2018-04-23 เวลา 16:07:24