ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ.2561
อันดับ โรค (รหัส) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วย จำนวนตาย อัตราตาย อัตราป่วยตาย
1 Diarrhoea(02) 13233 1,284.52 0 0.00 0.00
2 Pyrexia of unknown origin(18) 2334 226.56 0 0.00 0.00
3 Pneumonitis. Pneumonia(31) 1658 160.94 2 0.19 0.12
4 Influenza.(Flu) (15) 1432 139.00 0 0.00 0.00
5 D.H.F Total(26)(27)(66) 1122 108.91 2 0.19 0.18
6 Food Poisoning(03) 1113 108.04 0 0.00 0.00
7 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) 801 77.75 0 0.00 0.00
8 Hand foot and mouth disease (HFM)(71) 623 60.47 0 0.00 0.00
9 Varicella. Chickenpox(17) 555 53.87 0 0.00 0.00
10 S.T.D. total(37-41,88-89) 195 18.93 0 0.00 0.00
update วันที่ 2018-07-20 เวลา 23:30:20