รายงานระบาดวิทยา ปี 2562


ตารางแสดงรายงาน : รายงานประจำเดือน เสนอ กวป.

ลำดับ ชื่อไฟล์ รายงาน งวดรายงาน ขนาดไฟล์ วันที่ปรับปรุงล่าสุด Download
1 r006_20190227100522.PDF มกราคม 2562 264.53 KB 2019-02-27 Download
2 r006_20190227100544.PDF กุมภาพันธ์ 2562 736.63 KB 2019-02-27 Download
3 r006_20190328034917.PDF มีนาคม 2562 801.41 KB 2019-03-28 Download
4 r006_20190429101123.PDF เมษายน 2562 895.36 KB 2019-04-29 Download
5 r006_20190530102341.PDF พฤษภาคม 2562 747.64 KB 2019-05-30 Download
6 r006_20190626034229.PDF มิถุนายน 2562 1,294.82 KB 2019-06-26 Download
7 r006_20190726030922.PDF กรกฏาคม 2562 1,362.22 KB 2019-07-26 Download
8 r006_20190827105549.PDF สิงหาคม 2562 737.22 KB 2019-08-27 Download
9 r006_20191008021645.PDF กันยายน 2562 1,084.22 KB 2019-10-08 Download
10 r006_20191105094821.PDF ตุลาคม 2562 1,506.20 KB 2019-11-05 Download
11 r006_20200131094745.PDF พฤศจิกายน 2562 974.79 KB 2020-01-31 Download
12 r006_20200131094817.PDF ธันวาคม 2562 812.77 KB 2020-01-31 Download