โปรแกรมระบบข้อมูล 506 ประจำปี พ.ศ.2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ( version 2020 )

สสจ.นครสวรรค์ ขอความร่วมมือ สถานพยาบาลทุกแห่ง ในการบันทึกรายงานข้อมูล 506 ปรจำปี พ.ศ.2563 โดยให้เริ่มรายงานตามวันที่เริ่มป่วย ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2563 ถึง วันที่   2 มกราคม 2564