โปรแกรมระบบข้อมูล 506 ประจำปี พ.ศ.2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ( version 2021 )

สสจ.นครสวรรค์ ขอความร่วมมือ สถานพยาบาลทุกแห่ง ในการบันทึกรายงานข้อมูล 506 ปรจำปี พ.ศ.2564 โดยให้เริ่มรายงานตามวันที่เริ่มป่วย ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2564 ถึง วันที่    31 ธันวาคม 2564