โปรแกรมระบบข้อมูล 506 ประจำปี พ.ศ.2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ( version 2022 )

สสจ.นครสวรรค์ ขอความร่วมมือ สถานพยาบาลทุกแห่ง ในการบันทึกรายงานข้อมูล 506 ปรจำปี พ.ศ.2565 โดยให้เริ่มรายงานตามวันที่เริ่มป่วย ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2565 ถึง วันที่    31 ธันวาคม 2565

    ปี พ.ศ.2565 เพิ่มรหัสรายงานโรค 506
  • 75 = Liver fluke
  • 92 = Coronavirus disease 2019