โปรแกรมระบบข้อมูล 506 ประจำปี พ.ศ.2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ( version 2023 )

สสจ.นครสวรรค์ ขอความร่วมมือ สถานพยาบาลทุกแห่ง ในการบันทึกรายงานข้อมูล 506 ปรจำปี พ.ศ.2565 โดยให้เริ่มรายงานตามวันที่เริ่มป่วย ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2566 ถึง วันที่    31 ธันวาคม 2566