ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา จ.นครสวรรค์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566
อันดับ โรค (รหัส) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วย จำนวนตาย อัตราตาย อัตราป่วยตาย
1 Diarrhoea(02) 94 9.33 0 0.00 0.00
2 Influenza.(Flu) (15) 68 6.75 0 0.00 0.00
3 Pneumonitis. Pneumonia(31) 42 4.17 0 0.00 0.00
4 D.H.F Total(26)(27)(66) 34 3.37 0 0.00 0.00
5 Pyrexia of unknown origin(18) 33 3.27 0 0.00 0.00
6 Hand foot and mouth disease (HFM)(71) 9 0.89 0 0.00 0.00
7 Coronavirus disease 2019(92) 6 0.60 0 0.00 0.00
8 Food Poisoning(03) 5 0.50 0 0.00 0.00
9 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) 2 0.20 0 0.00 0.00
10 Streptococcus suis infection (82) 2 0.20 0 0.00 0.00
update วันที่ 2023-12-06 เวลา 22:02:08