ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ.2566
อันดับ โรค (รหัส) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วย จำนวนตาย อัตราตาย อัตราป่วยตาย
1 Diarrhoea(02) 9934 985.73 0 0.00 0.00
2 Influenza.(Flu) (15) 5316 527.49 0 0.00 0.00
3 Pneumonitis. Pneumonia(31) 3061 303.74 2 0.20 0.07
4 Pyrexia of unknown origin(18) 2468 244.89 0 0.00 0.00
5 D.H.F Total(26)(27)(66) 1717 170.37 4 0.40 0.23
6 Hand foot and mouth disease (HFM)(71) 1054 104.59 0 0.00 0.00
7 Food Poisoning(03) 942 93.47 0 0.00 0.00
8 Coronavirus disease 2019(92) 447 44.35 0 0.00 0.00
9 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) 369 36.61 0 0.00 0.00
10 S.T.D. total(37-41,88-89) 280 27.78 0 0.00 0.00
update วันที่ 2023-12-02 เวลา 10:50:54